Services Directory Login

Kwel_en_infiltratie_huidig (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description:
Schaalniveaus: 1:12.288.000 - 1:6.000
Schaalniveaus: 1:3.000 - 1:187,5 resampled
Klimaateffectatlas
Uittredend grondwater heet kwel. Kwel beperkt zich doorgaans tot diepe polders en de lage randen van heuvels, duinen en plateaus. Het stroomt daar naartoe vanuit hoger gelegen gebieden, waar het water in de grond infiltreert. Infiltratie is het indringen van water in de grond. Hoogteverschillen en de bodemopbouw zorgen voor een wisselwerking tussen kwel en infiltratie. Door menselijk ingrijpen kan de 'flux' tussen kwel en infiltratie veranderen. Bijvoorbeeld door grondwaterwinningen of door maatregelen langs dijken ivm zogeheten dijkskwel bij een hoge rivierwaterstand. Kwel kan nadelig zijn voor de kwaliteit van oppervlakte, bijvoorbeeld door zout of nutriënten. Kwel kan ook van zeer goede kwaliteit zijn, zoals het water dat aan de rand van de Veluwe uittreedt.

Deze kaart toont waar en in welke mate kwel en infiltratie plaatsvindt. De kaartlaag '2050WH' toont aan dat rondom de huidige kwelgebieden de grootste toename plaatsvindt. De kaart is gebaseerd op de uitkomsten van het Nationaal Water Model. Dit model geeft op landelijk niveau een beeld van de huidige situatie en verwachte ontwikkeling. Specifieke lokale factoren kunnen veel invloed hebben op grondwaterstanden en zijn niet meegenomen in deze modellering. Voor meer toelichting op deze kaartlaag: ga naar de Story Map via de banner rechtsonder op de Klimaateffectatlas.

Deze kaart is opgenomen in de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas brengt landelijke klimaatdata bij elkaar en geeft een eerste indruk van de toekomstige dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Voor de gegevens in de Klimaateffectatlas worden de KNMI'14-klimaatscenario's gebruikt.

Het beschikbaar stellen van de informatie uit de Klimaateffectatlas gebeurt in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS). CAS heeft ook een aantal StoryMaps gemaakt die meer informatie over de vier thema's overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte tonen.

Naast deze kaartlaag stellen we een webmap beschikbaar met alle overstromingsdata uit de Klimaateffectatlas. Een overzicht van alle beschikbare lagen uit de Klimaateffectatlas is te vinden via de groep Klimaateffectatlas.

Deze kaartlaag wordt aangeboden vanuit Esri Nederland Content. Esri Nederland Content biedt landsdekkende data en services aan die gebruikt kunnen worden in het ArcGIS-platform. Het content-team actualiseert het aanbod en voegt geregeld nieuwe content toe. Door content van Esri Nederland te combineren met andere gegevens creëert u snel en eenvoudig nieuwe informatieproducten. Meer informatie over het content aanbod is te vinden via: esri.nl/content. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag via content@esri.nl. Blijf op de hoogte van het laatste content-nieuws via de Esri Nederland Content Hub.
Map Name: Kwel en infiltratie - huidig

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:
Schaalniveaus: 1:12.288.000 - 1:6.000
Schaalniveaus: 1:3.000 - 1:187,5 resampled
Klimaateffectatlas
Uittredend grondwater heet kwel. Kwel beperkt zich doorgaans tot diepe polders en de lage randen van heuvels, duinen en plateaus. Het stroomt daar naartoe vanuit hoger gelegen gebieden, waar het water in de grond infiltreert. Infiltratie is het indringen van water in de grond. Hoogteverschillen en de bodemopbouw zorgen voor een wisselwerking tussen kwel en infiltratie. Door menselijk ingrijpen kan de 'flux' tussen kwel en infiltratie veranderen. Bijvoorbeeld door grondwaterwinningen of door maatregelen langs dijken ivm zogeheten dijkskwel bij een hoge rivierwaterstand. Kwel kan nadelig zijn voor de kwaliteit van oppervlakte, bijvoorbeeld door zout of nutriënten. Kwel kan ook van zeer goede kwaliteit zijn, zoals het water dat aan de rand van de Veluwe uittreedt.

Deze kaart toont waar en in welke mate kwel en infiltratie plaatsvindt. De kaartlaag '2050WH' toont aan dat rondom de huidige kwelgebieden de grootste toename plaatsvindt. De kaart is gebaseerd op de uitkomsten van het Nationaal Water Model. Dit model geeft op landelijk niveau een beeld van de huidige situatie en verwachte ontwikkeling. Specifieke lokale factoren kunnen veel invloed hebben op grondwaterstanden en zijn niet meegenomen in deze modellering. Voor meer toelichting op deze kaartlaag: ga naar de Story Map via de banner rechtsonder op de Klimaateffectatlas.

Deze kaart is opgenomen in de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas brengt landelijke klimaatdata bij elkaar en geeft een eerste indruk van de toekomstige dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Voor de gegevens in de Klimaateffectatlas worden de KNMI'14-klimaatscenario's gebruikt.

Het beschikbaar stellen van de informatie uit de Klimaateffectatlas gebeurt in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS). CAS heeft ook een aantal StoryMaps gemaakt die meer informatie over de vier thema's overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte tonen.

Naast deze kaartlaag stellen we een webmap beschikbaar met alle overstromingsdata uit de Klimaateffectatlas. Een overzicht van alle beschikbare lagen uit de Klimaateffectatlas is te vinden via de groep Klimaateffectatlas.

Deze kaartlaag wordt aangeboden vanuit Esri Nederland Content. Esri Nederland Content biedt landsdekkende data en services aan die gebruikt kunnen worden in het ArcGIS-platform. Het content-team actualiseert het aanbod en voegt geregeld nieuwe content toe. Door content van Esri Nederland te combineren met andere gegevens creëert u snel en eenvoudig nieuwe informatieproducten. Meer informatie over het content aanbod is te vinden via: esri.nl/content. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag via content@esri.nl. Blijf op de hoogte van het laatste content-nieuws via de Esri Nederland Content Hub.
Copyright Text: Esri Nederland, Klimaateffectatlas

Spatial Reference:
28992

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 1.2288E7
Max Scale: 187.5

Min LOD: 0
Max LOD: 16

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Resampling: true

Document Info: