Services Directory Login

Geomorfologische_kaart_van_Nederland (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description:
Actualiteit: December 2019
Schaalniveau: 1:50.000

De Geomorfologische Kaart van Nederland is een bijzonder product. Nederland is het enige land met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. Niet alleen geeft de kaart informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom, maar daarnaast zit er aanvullende informatie in over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Bovendien wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in langs de grote rivieren en op slikken en schorren. De kaart is beschikbaar gesteld door Wageningen Environmental Research (Alterra). De kaart is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) Dit is een database met gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO hoort net als de andere basisregistraties zoals bijvoorbeeld de BGT, en de BRT tot het stelsel van basisinformatie in Nederland. De bodemkaart is ook onderdeel van de BRO. 

De kaart bevat veel informatie over verschillende landsvormen. In deze legenda zijn deze vormen uitgebreid te bekijken. Ook is daar meer informatie te vinden over de toevoegingen van data genese, reliëf en bedekking. 

De geomorfologische kaart is ook beschikbaar als webmap en feature service, zodat de data uit de service ook gebruikt kan worden. De kaart is te vinden in de groepen BasisregistratiesBRO en Leefomgeving.


Deze kaartlaag wordt aangeboden vanuit Esri Nederland Content. Esri Nederland Content biedt landsdekkende data en services aan die gebruikt kunnen worden in het ArcGIS platform. Het content-team actualiseert het aanbod en voegt geregeld nieuwe content toe. Door content van Esri Nederland te combineren met andere gegevens creëert u snel en eenvoudig nieuwe informatieproducten. Meer informatie over het content aanbod is te vinden via: esri.nl/content. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag via content@esri.nlBlijf op de hoogte van het laatste content-nieuws via de Esri Nederland Content Hub.



Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:
Actualiteit: December 2019
Schaalniveau: 1:50.000

De Geomorfologische Kaart van Nederland is een bijzonder product. Nederland is het enige land met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. Niet alleen geeft de kaart informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom, maar daarnaast zit er aanvullende informatie in over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Bovendien wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in langs de grote rivieren en op slikken en schorren. De kaart is beschikbaar gesteld door Wageningen Environmental Research (Alterra). De kaart is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) Dit is een database met gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO hoort net als de andere basisregistraties zoals bijvoorbeeld de BGT, en de BRT tot het stelsel van basisinformatie in Nederland. De bodemkaart is ook onderdeel van de BRO. 

De kaart bevat veel informatie over verschillende landsvormen. In deze legenda zijn deze vormen uitgebreid te bekijken. Ook is daar meer informatie te vinden over de toevoegingen van data genese, reliëf en bedekking. 

De geomorfologische kaart is ook beschikbaar als webmap en feature service, zodat de data uit de service ook gebruikt kan worden. De kaart is te vinden in de groepen BasisregistratiesBRO en Leefomgeving.


Deze kaartlaag wordt aangeboden vanuit Esri Nederland Content. Esri Nederland Content biedt landsdekkende data en services aan die gebruikt kunnen worden in het ArcGIS platform. Het content-team actualiseert het aanbod en voegt geregeld nieuwe content toe. Door content van Esri Nederland te combineren met andere gegevens creëert u snel en eenvoudig nieuwe informatieproducten. Meer informatie over het content aanbod is te vinden via: esri.nl/content. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag via content@esri.nlBlijf op de hoogte van het laatste content-nieuws via de Esri Nederland Content Hub.



Copyright Text: Esri Nederland, Wageningen Environmental Research (Alterra).

Spatial Reference:
28992

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly,Tilemap

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 0.0
Max Scale: 0.0

Min LOD: 0
Max LOD: 10

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Resampling: true

Document Info: