Services Directory Login

Bodemkaart_tiles (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description:
Actualiteit: Actualiteit: In de data is de datum van de afronding van de eerste opname en de revisie of actualisatie opgenomen

Toepassingsschaal: 1:50.000 - 1:100.000


De Bodemkaart van Nederland geeft inzicht in de opbouw van de bodem. De data in de Bodemkaart is beschikbaar gesteld door Wageningen Environmental Research (Alterra) en maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De data is verkregen door het maken van boorprofielen van de bodem tot ongeveer 1 meter diep. Er wordt een onderscheid gemaakt in meer dan 300 verschillende bodemeenheden. In de Bodemkaart wordt informatie gegeven over de samenstelling van de bodem, boven- en ondergrond en extra informatie over bijvoorbeeld de textuur en het kalkverloop. Meer informatie is te lezen op de website van Wageningen University & Research en in onder andere dit artikel.


Esri Nederland heeft een GML van de bodemkaart omgezet, zodat deze gebruikt kan worden in het ArcGIS platforms. Daarnaast zijn er extra velden toegevoegd, zoals een uitsplitsing in letter, cijfer en kalkverloop op basis van De Bodemkaart van Nederland digitaal. Ook zijn de omschrijvingen van de verschillende velden toegevoegd en een extra indeling in groepen.


De Bodemkaart is ook beschikbaar als webmap en feature service, zodat de data uit de service ook gebruikt kan worden. De Bodemkaart is te vinden in de groepen BasisregistratiesBRO en Leefomgeving.


Deze kaartlaag wordt aangeboden vanuit Esri Nederland Content. Esri Nederland Content biedt landsdekkende data en services aan die gebruikt kunnen worden in het ArcGIS platform. Het content-team actualiseert het aanbod en voegt geregeld nieuwe content toe. Door content van Esri Nederland te combineren met andere gegevens creëert u snel en eenvoudig nieuwe informatieproducten. Meer informatie over het content aanbod is te vinden via: esri.nl/content. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag via content@esri.nlBlijf op de hoogte van het laatste content-nieuws via de Esri Nederland Content Hub.Map Name: Bodemkaart

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:
Actualiteit: Actualiteit: In de data is de datum van de afronding van de eerste opname en de revisie of actualisatie opgenomen

Toepassingsschaal: 1:50.000 - 1:100.000


De Bodemkaart van Nederland geeft inzicht in de opbouw van de bodem. De data in de Bodemkaart is beschikbaar gesteld door Wageningen Environmental Research (Alterra) en maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De data is verkregen door het maken van boorprofielen van de bodem tot ongeveer 1 meter diep. Er wordt een onderscheid gemaakt in meer dan 300 verschillende bodemeenheden. In de Bodemkaart wordt informatie gegeven over de samenstelling van de bodem, boven- en ondergrond en extra informatie over bijvoorbeeld de textuur en het kalkverloop. Meer informatie is te lezen op de website van Wageningen University & Research en in onder andere dit artikel.


Esri Nederland heeft een GML van de bodemkaart omgezet, zodat deze gebruikt kan worden in het ArcGIS platforms. Daarnaast zijn er extra velden toegevoegd, zoals een uitsplitsing in letter, cijfer en kalkverloop op basis van De Bodemkaart van Nederland digitaal. Ook zijn de omschrijvingen van de verschillende velden toegevoegd en een extra indeling in groepen.


De Bodemkaart is ook beschikbaar als webmap en feature service, zodat de data uit de service ook gebruikt kan worden. De Bodemkaart is te vinden in de groepen BasisregistratiesBRO en Leefomgeving.


Deze kaartlaag wordt aangeboden vanuit Esri Nederland Content. Esri Nederland Content biedt landsdekkende data en services aan die gebruikt kunnen worden in het ArcGIS platform. Het content-team actualiseert het aanbod en voegt geregeld nieuwe content toe. Door content van Esri Nederland te combineren met andere gegevens creëert u snel en eenvoudig nieuwe informatieproducten. Meer informatie over het content aanbod is te vinden via: esri.nl/content. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag via content@esri.nlBlijf op de hoogte van het laatste content-nieuws via de Esri Nederland Content Hub.Copyright Text: Esri Nederland, Wageningen Environmental Research (Alterra)

Spatial Reference:
28992

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 1.2288E7
Max Scale: 3000.0

Min LOD: 0
Max LOD: 12

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Resampling: true

Document Info: