Services Directory Login

kansrijke_panden_collectieve_warmte_clusteroost (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description: Vier categorieën: 1 Corporatiebezit, met blokverwarming, bouwjaar 1960-1995 ; 2 Corporatiebezit, zonder blokverwarming, gestapelde bouw, bouwjaar 1960-1995; 3 Particulier bezit, zonder blokverwarming, gestapelde bouw, bouwjaar 1960-1995 ; 4 Utiliteitsbouw >= 5000 m2. Panden die reeds zijn aangesloten op een warmtenet zijn uitgesloten van deze analyse.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description: Vier categorieën: 1 Corporatiebezit, met blokverwarming, bouwjaar 1960-1995 ; 2 Corporatiebezit, zonder blokverwarming, gestapelde bouw, bouwjaar 1960-1995; 3 Particulier bezit, zonder blokverwarming, gestapelde bouw, bouwjaar 1960-1995 ; 4 Utiliteitsbouw >= 5000 m2. Panden die reeds zijn aangesloten op een warmtenet zijn uitgesloten van deze analyse.

Copyright Text:

Spatial Reference:
102100

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 144447.638572
Max Scale: 4513.988705

Min LOD: 12
Max LOD: 17

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Document Info: