Services Directory Login
{
 "layers" : [ {
  "currentVersion" : 10.81,
  "id" : 0,
  "name" : "Kansrijke panden All electric/Nul-op-de-meter (gestapelde woningen)",
  "type" : "Feature Layer",
  "description" : "De data bevat historie, dus panden die niet meer bestaan zitten er nog in (herkenbaar aan de attributen in de kolommen EindDatum, Status en AanduidingRecordInactief). Panden kunnen dus ook overlappen (historie en actueel). Voor het meeste gebruik zijn alleen de huidige gebouwen relevant. Het meegeleverde .mxd-bestand (mapdocument) bevat een definition query voor de laag ‘Pand’ om alleen de actuele en geldige panden weer te geven. De kolom Status geeft aan of er bijv. een bouwvergunning is afgegeven of dat er al daadwerkelijk gebouwd is. De volgende attributen zijn aanwezig:IdentificatieBouwjaar; OfficieelStatusBeginDatumEindDatumDocumentDatumDocumentNummerAanduidingInOnderzoekAanduidingRecordCorrectieAanduidingRecordInactiefIndien u constateert dat gegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt Esri Nederland het bijzonder op prijs als u Esri Nederland hierop attendeert via content@esri.nl. Zie voor meer informatie ook de proclaimer.",
  "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
  "copyrightText" : "Esri Nederland, Kadaster (BAG)",
  "parentLayer" : null,
  "subLayers" : [ ],
  "minScale" : 0,
  "maxScale" : 0,
  "drawingInfo" : {
   "renderer" : {
    "type" : "uniqueValue",
    "field1" : "kansnomstapel",
    "field2" : null,
    "field3" : null,
    "fieldDelimiter" : ", ",
    "defaultSymbol" : null,
    "defaultLabel" : null,
    "uniqueValueInfos" : [ {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 56, 168, 0, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1100 m3 OF blokverwarming",
     "label" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1100 m3 OF blokverwarming",
     "description" : ""
    }, {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 165, 245, 122, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 900-1100 m3 OF blokverwarming",
     "label" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 900-1100 m3 OF blokverwarming",
     "description" : ""
    }, {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 0, 112, 255, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1200 m3 OF blokverwarming",
     "label" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1200 m3 OF blokverwarming",
     "description" : ""
    }, {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 115, 178, 255, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1000-1200 m3 OF blokverwarming",
     "label" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1000-1200 m3 OF blokverwarming",
     "description" : ""
    }, {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 255, 85, 0, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 700 m3",
     "label" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 700 m3",
     "description" : ""
    }, {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 255, 211, 127, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Gestapelde woning, particulier, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 800 m3",
     "label" : "Gestapelde woning, particulier, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 800 m3",
     "description" : ""
    }, {
     "symbol" : {
      "type" : "esriSFS",
      "style" : "esriSFSSolid",
      "color" : [ 178, 178, 178, 255 ],
      "outline" : {
       "type" : "esriSLS",
       "style" : "esriSLSSolid",
       "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
       "width" : 0.4
      }
     },
     "value" : "Overige gestapelde woningen, 4-6 bouwlagen",
     "label" : "Overige gestapelde woningen, 4-6 bouwlagen",
     "description" : ""
    } ]
   },
   "transparency" : 0,
   "labelingInfo" : null
  },
  "defaultVisibility" : true,
  "extent" : {
   "xmin" : 591824.1438836422,
   "ymin" : 6821390.466233182,
   "xmax" : 610485.3493361233,
   "ymax" : 6839253.169753597,
   "spatialReference" : {
    "wkid" : 102100,
    "latestWkid" : 3857
   }
  },
  "hasAttachments" : false,
  "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
  "displayField" : "Identificatie",
  "typeIdField" : null,
  "fields" : [ {
   "name" : "OBJECTID",
   "type" : "esriFieldTypeOID",
   "alias" : "OBJECTID",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "SHAPE",
   "type" : "esriFieldTypeGeometry",
   "alias" : "SHAPE",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Join_Count",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "Join_Count",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "TARGET_FID",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "TARGET_FID",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Identificatie",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "Identificatie",
   "length" : 16,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Bouwjaar",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "Bouwjaar",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Gemeente",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "Gemeente",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Oppervlakte",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "Oppervlakte",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "eersteGebruiksdoel",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "eersteGebruiksdoel",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "eersteGebruiksdoelNum",
   "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
   "alias" : "eersteGebruiksdoelNum",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "woonVbo",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "woonVbo",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Pandtype",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "Pandtype",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "aant_vbo",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "aant_vbo",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "gem_vbo_opp",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "gem_vbo_opp",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "footprint_opp",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "footprint_opp",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "aant_verdiep",
   "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
   "alias" : "aant_verdiep",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "aant_pand",
   "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
   "alias" : "aant_pand",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "blok_aant_pand",
   "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
   "alias" : "blok_aant_pand",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "woningtype",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "woningtype",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "voorlopig_label",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "voorlopig_label",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "oppervlakteverblijfsobject",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "oppervlakteverblijfsobject",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "pand_huisnummer",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "pand_huisnummer",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "epi_double",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "epi_double",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "def_label_int",
   "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
   "alias" : "def_label_int",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "def_label",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "def_label",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "postcode",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "postcode",
   "length" : 6,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "netbeheer_gas",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "netbeheer_gas",
   "length" : 50,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "aansluiting_gas",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "aansluiting_gas",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_gas_gj_min",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "sjv_gas_gj_min",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_gas_m3_min",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "sjv_gas_m3_min",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "netbeheer_elekra",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "netbeheer_elekra",
   "length" : 50,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "aansluiting_elekra",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "aansluiting_elekra",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_elektra_kwh",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "sjv_elektra_kwh",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_gas_gj_max",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "sjv_gas_gj_max",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_gas_m3_max",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "sjv_gas_m3_max",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Verwarming",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "Verwarming",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "SJV_Gemiddeld_GJ_string",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "SJV_Gemiddeld_GJ_string",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "inv_label_b_woning",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "inv_label_b_woning",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "inv_label_b_pand",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "inv_label_b_pand",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "inv_all_electric_woning",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "inv_all_electric_woning",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "inv_all_electric_pand",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "inv_all_electric_pand",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "normverbruik_woning_GJ",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "normverbruik_woning_GJ",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "normverbruik_pand_GJ",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "normverbruik_pand_GJ",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "besparing_woning_GJ",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "besparing_woning_GJ",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "besparing_pand_GJ",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "besparing_pand_GJ",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b_all_electric",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b_all_electric",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "voorlopig_def_label",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "voorlopig_def_label",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "hoogte_BAG",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "hoogte_BAG",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "bouwlagen",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "bouwlagen",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "Pandhoogte",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "Pandhoogte",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "warmtevraag_ruimteverwarming_kwh_m2",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "warmtevraag_ruimteverwarming_kwh_m2",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "kanscoll",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "kanscoll",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "kansnomrij",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "kansnomrij",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "kansnomstapel",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "kansnomstapel",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "corporatie",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "corporatie",
   "length" : 1024,
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "SHAPE_Length",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "SHAPE_Length",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "SHAPE_Area",
   "type" : "esriFieldTypeDouble",
   "alias" : "SHAPE_Area",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_elektra_GJ",
   "type" : "esriFieldTypeInteger",
   "alias" : "Gebouwde omgeving - Gemiddeld particulier elektraverbruik (GJ) ",
   "domain" : null
  }, {
   "name" : "sjv_elektra_GJ_string",
   "type" : "esriFieldTypeString",
   "alias" : "sjv_elektra_GJ_string",
   "length" : 255,
   "domain" : null
  } ],
  "indexes" : [ {
   "name" : "FDO_OBJECTID",
   "fields" : "OBJECTID",
   "isAscending" : true,
   "isUnique" : true,
   "description" : ""
  }, {
   "name" : "FDO_SHAPE",
   "fields" : "SHAPE",
   "isAscending" : true,
   "isUnique" : false,
   "description" : ""
  } ],
  "relationships" : [ ],
  "canModifyLayer" : false,
  "canScaleSymbols" : false,
  "hasLabels" : false,
  "capabilities" : "Map",
  "maxRecordCount" : 1000,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsAdvancedQueries" : true,
  "hasZ" : true,
  "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
  "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
   "allowOthersToQuery" : true
  },
  "advancedQueryCapabilities" : {
   "useStandardizedQueries" : false,
   "supportsStatistics" : true,
   "supportsOrderBy" : true,
   "supportsDistinct" : true,
   "supportsPagination" : true,
   "supportsTrueCurve" : true,
   "supportsReturningQueryExtent" : true,
   "supportsQueryWithDistance" : true
  }
 } ],
 "tables" : [ ]
}