Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 0,
 "name" : "Kansrijke panden All electric/Nul-op-de-meter (gestapelde woningen)",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "De data bevat historie, dus panden die niet meer bestaan zitten er nog in (herkenbaar aan de attributen in de kolommen EindDatum, Status en AanduidingRecordInactief). Panden kunnen dus ook overlappen (historie en actueel). Voor het meeste gebruik zijn alleen de huidige gebouwen relevant. Het meegeleverde .mxd-bestand (mapdocument) bevat een definition query voor de laag ‘Pand’ om alleen de actuele en geldige panden weer te geven. De kolom Status geeft aan of er bijv. een bouwvergunning is afgegeven of dat er al daadwerkelijk gebouwd is. De volgende attributen zijn aanwezig:IdentificatieBouwjaar; OfficieelStatusBeginDatumEindDatumDocumentDatumDocumentNummerAanduidingInOnderzoekAanduidingRecordCorrectieAanduidingRecordInactiefIndien u constateert dat gegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn, dan stelt Esri Nederland het bijzonder op prijs als u Esri Nederland hierop attendeert via content@esri.nl. Zie voor meer informatie ook de proclaimer.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
 "copyrightText" : "Esri Nederland, Kadaster (BAG)",
 "parentLayer" : null,
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "uniqueValue",
   "field1" : "kansnomstapel",
   "field2" : null,
   "field3" : null,
   "fieldDelimiter" : ", ",
   "defaultSymbol" : null,
   "defaultLabel" : null,
   "uniqueValueInfos" : [ {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 56, 168, 0, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1100 m3 OF blokverwarming",
    "label" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1100 m3 OF blokverwarming",
    "description" : ""
   }, {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 165, 245, 122, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 900-1100 m3 OF blokverwarming",
    "label" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 900-1100 m3 OF blokverwarming",
    "description" : ""
   }, {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 0, 112, 255, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1200 m3 OF blokverwarming",
    "label" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1200 m3 OF blokverwarming",
    "description" : ""
   }, {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 115, 178, 255, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1000-1200 m3 OF blokverwarming",
    "label" : "Gestapelde woning, particulier, 4-6 bouwlagen, gasverbruik > 1000-1200 m3 OF blokverwarming",
    "description" : ""
   }, {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 255, 85, 0, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 700 m3",
    "label" : "Gestapelde woning, corporatiebezit, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 700 m3",
    "description" : ""
   }, {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 255, 211, 127, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Gestapelde woning, particulier, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 800 m3",
    "label" : "Gestapelde woning, particulier, ≥ 1990, 4-6 bouwlagen, gasverbruik < 800 m3",
    "description" : ""
   }, {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSFS",
     "style" : "esriSFSSolid",
     "color" : [ 178, 178, 178, 255 ],
     "outline" : {
      "type" : "esriSLS",
      "style" : "esriSLSSolid",
      "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
      "width" : 0.4
     }
    },
    "value" : "Overige gestapelde woningen, 4-6 bouwlagen",
    "label" : "Overige gestapelde woningen, 4-6 bouwlagen",
    "description" : ""
   } ]
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 591824.1438836422,
  "ymin" : 6821390.466233182,
  "xmax" : 610485.3493361233,
  "ymax" : 6839253.169753597,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "Identificatie",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Join_Count",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "Join_Count",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "TARGET_FID",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "TARGET_FID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Identificatie",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Identificatie",
  "length" : 16,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Bouwjaar",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "Bouwjaar",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Gemeente",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Gemeente",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Oppervlakte",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "Oppervlakte",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "eersteGebruiksdoel",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "eersteGebruiksdoel",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "eersteGebruiksdoelNum",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "eersteGebruiksdoelNum",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "woonVbo",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "woonVbo",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Pandtype",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Pandtype",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "aant_vbo",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "aant_vbo",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "gem_vbo_opp",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "gem_vbo_opp",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "footprint_opp",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "footprint_opp",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "aant_verdiep",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "aant_verdiep",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "aant_pand",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "aant_pand",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "blok_aant_pand",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "blok_aant_pand",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "woningtype",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "woningtype",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "voorlopig_label",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "voorlopig_label",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "oppervlakteverblijfsobject",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "oppervlakteverblijfsobject",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "pand_huisnummer",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "pand_huisnummer",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "epi_double",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "epi_double",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "def_label_int",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "def_label_int",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "def_label",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "def_label",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "postcode",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "postcode",
  "length" : 6,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "netbeheer_gas",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "netbeheer_gas",
  "length" : 50,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "aansluiting_gas",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "aansluiting_gas",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_gas_gj_min",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "sjv_gas_gj_min",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_gas_m3_min",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "sjv_gas_m3_min",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "netbeheer_elekra",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "netbeheer_elekra",
  "length" : 50,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "aansluiting_elekra",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "aansluiting_elekra",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_elektra_kwh",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "sjv_elektra_kwh",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_gas_gj_max",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "sjv_gas_gj_max",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_gas_m3_max",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "sjv_gas_m3_max",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Verwarming",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Verwarming",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SJV_Gemiddeld_GJ_string",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "SJV_Gemiddeld_GJ_string",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "inv_label_b_woning",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "inv_label_b_woning",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "inv_label_b_pand",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "inv_label_b_pand",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "inv_all_electric_woning",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "inv_all_electric_woning",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "inv_all_electric_pand",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "inv_all_electric_pand",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "normverbruik_woning_GJ",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "normverbruik_woning_GJ",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "normverbruik_pand_GJ",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "normverbruik_pand_GJ",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "besparing_woning_GJ",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "besparing_woning_GJ",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "besparing_pand_GJ",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "besparing_pand_GJ",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b_all_electric",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "inv_per_bespaarde_GJ_label_b_all_electric",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "voorlopig_def_label",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "voorlopig_def_label",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "hoogte_BAG",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "hoogte_BAG",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "bouwlagen",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "bouwlagen",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Pandhoogte",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "Pandhoogte",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "warmtevraag_ruimteverwarming_kwh_m2",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "warmtevraag_ruimteverwarming_kwh_m2",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "kanscoll",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "kanscoll",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "kansnomrij",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "kansnomrij",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "kansnomstapel",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "kansnomstapel",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "corporatie",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "corporatie",
  "length" : 1024,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Area",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Area",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_elektra_GJ",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "Gebouwde omgeving - Gemiddeld particulier elektraverbruik (GJ) ",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "sjv_elektra_GJ_string",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "sjv_elektra_GJ_string",
  "length" : 255,
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "hasZ" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 }
}