Services Directory Login

RIVM_Groenkaart_2017 (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description:
Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie, zoals gras, worden weergegeven. Hierbij wordt het groen uitgedrukt als percentage vegetatie per gridcel. De kaart is afkomstig uit de Atlas Natuulijk Kapitaal (ANK) en is vanuit het RIVM beschikbaar als open data. De kaart is een samenvoeging van de kaarten "Bomen in Nederland", "Struiken in Nederland" en "Lage vegetatie in Nederland", maar dan inclusief de vegetatie in het agrarisch gebied.

Het rasterbestand is gemaakt op een resolutie van 10 meter en is afgeleid van het AHN2 en AHN3 bestand (op een resolutie van 0,5 meter), de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland uit 2016 (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland.

Bronvermelding: RIVM, Atlas Natuurlijk Kapitaal. De brondata is beschikbaar via het RIVM en als WMS via het Nationaal Georegister. 

Deze tile layer is zichtbaar tot de schaal 1:3000.


Map Name: Map

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:
Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie, zoals gras, worden weergegeven. Hierbij wordt het groen uitgedrukt als percentage vegetatie per gridcel. De kaart is afkomstig uit de Atlas Natuulijk Kapitaal (ANK) en is vanuit het RIVM beschikbaar als open data. De kaart is een samenvoeging van de kaarten "Bomen in Nederland", "Struiken in Nederland" en "Lage vegetatie in Nederland", maar dan inclusief de vegetatie in het agrarisch gebied.

Het rasterbestand is gemaakt op een resolutie van 10 meter en is afgeleid van het AHN2 en AHN3 bestand (op een resolutie van 0,5 meter), de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland uit 2016 (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland.

Bronvermelding: RIVM, Atlas Natuurlijk Kapitaal. De brondata is beschikbaar via het RIVM en als WMS via het Nationaal Georegister. 

Deze tile layer is zichtbaar tot de schaal 1:3000.


Copyright Text: RIVM, Atlas Natuurlijk Kapitaal

Spatial Reference:
28992

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 1.2288E7
Max Scale: 3000.0

Min LOD: 0
Max LOD: 12

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Document Info: