Services Directory Login

RIVM_Actueel_UHI_2017_new (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description:
Deze kaart geeft het stedelijk hitte-eiland effect (UHI) weer in °C. Dit is het gemiddelde luchttemperatuursverschil tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden. De kaart is afkomstig uit de Atlas Natuulijk Kapitaal (ANK) en is vanuit het RIVM beschikbaar als open data. 

De kaart is gemaakt met behulp van het UrbClim model. Zo wordt het stedelijk klimaat op hoge resolutie (100 à 250 meter) uur per uur doorgerekend voor de volgende periodes 1986-2005, 2026-2045 en 2081-2100. De configuratie van het model gebeurt aan de hand van landgebruiksdata, vegetatie en verzegeling van de bodem. Het model wordt aangestuurd door klimaatdata (gegridde ECMWF re-analysis of klimaatmodellen). Omdat het model met jaargemiddelde temperaturen werkt. De resultaten zijn daarom niet geschikt voor extreem warme zomerdagen of nachten.

Bronvermelding: RIVM, Atlas Natuurlijk Kapitaal. De brondata is beschikbaar via het RIVM en als WMS via het Nationaal Georegister. 

Deze tile layer is zichtbaar tot de schaal 1:3000.


Map Name: Map

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:
Deze kaart geeft het stedelijk hitte-eiland effect (UHI) weer in °C. Dit is het gemiddelde luchttemperatuursverschil tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden. De kaart is afkomstig uit de Atlas Natuulijk Kapitaal (ANK) en is vanuit het RIVM beschikbaar als open data. 

De kaart is gemaakt met behulp van het UrbClim model. Zo wordt het stedelijk klimaat op hoge resolutie (100 à 250 meter) uur per uur doorgerekend voor de volgende periodes 1986-2005, 2026-2045 en 2081-2100. De configuratie van het model gebeurt aan de hand van landgebruiksdata, vegetatie en verzegeling van de bodem. Het model wordt aangestuurd door klimaatdata (gegridde ECMWF re-analysis of klimaatmodellen). Omdat het model met jaargemiddelde temperaturen werkt. De resultaten zijn daarom niet geschikt voor extreem warme zomerdagen of nachten.

Bronvermelding: RIVM, Atlas Natuurlijk Kapitaal. De brondata is beschikbaar via het RIVM en als WMS via het Nationaal Georegister. 

Deze tile layer is zichtbaar tot de schaal 1:3000.


Copyright Text: RIVM, Atlas Natuurlijk Kapitaal

Spatial Reference:
28992

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 1.2288E7
Max Scale: 3000.0

Min LOD: 0
Max LOD: 12

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Document Info: