Services Directory Login

Potentie_en_belemmeringen_Wind_op_Land_WTL1 (Map Service)


View In:    ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com   WMTS  

Current Version: 10.81

Service Description:

Deze kaartlaag laat de mogelijkheden zien van windenergie op land.

Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbines (groter dan 90m diameter). Per hexagon is vervolgens bekeken welke belemmeringen voor windturbines aanwezig zijn in het hexagon, en hoe streng het regime is van die belemmeringen. De regimes zijn: "Geen belemmeringen", "Ja, mits", "Nee, tenzij", en "Nee". De kaart geeft voor ieder hexagon standaard het strengste regime in het hexagon weer.

Raadpleeg de attributen van een hexagon om alle aanwezige belemmeringen te verkennen. Let op dat een belemmering niet van toepassing hoeft te zijn op het gehele hexagon, alleen dat deze erin voorkomt. Daarom kan het zijn dat er in een hexagon met een streng regime alsnog windturbines gerealiseerd kunnen worden. De kaart houdt geen rekening met reeds bestaande windturbines. Ook is er bij de belemmeringen geen rekening gehouden met locatieafhankelijke ontwerpcriteria, zoals slagschaduw en geluid. Ook is er geen rekening gehouden met bestemmingsplannen.

Contact: info@overmorgen.nl

Voor OGC WMS en WFS: http://maps.geocoders.nl/overmorgen/ows?Map Name: Potentie en belemmeringen Wind op Land

Legend

All Layers and Tables

Layers: Tables: Description:

Deze kaartlaag laat de mogelijkheden zien van windenergie op land.

Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbines (groter dan 90m diameter). Per hexagon is vervolgens bekeken welke belemmeringen voor windturbines aanwezig zijn in het hexagon, en hoe streng het regime is van die belemmeringen. De regimes zijn: "Geen belemmeringen", "Ja, mits", "Nee, tenzij", en "Nee". De kaart geeft voor ieder hexagon standaard het strengste regime in het hexagon weer.

Raadpleeg de attributen van een hexagon om alle aanwezige belemmeringen te verkennen. Let op dat een belemmering niet van toepassing hoeft te zijn op het gehele hexagon, alleen dat deze erin voorkomt. Daarom kan het zijn dat er in een hexagon met een streng regime alsnog windturbines gerealiseerd kunnen worden. De kaart houdt geen rekening met reeds bestaande windturbines. Ook is er bij de belemmeringen geen rekening gehouden met locatieafhankelijke ontwerpcriteria, zoals slagschaduw en geluid. Ook is er geen rekening gehouden met bestemmingsplannen.

Contact: info@overmorgen.nl

Voor OGC WMS en WFS: http://maps.geocoders.nl/overmorgen/ows?Copyright Text: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, Esri Nederland)

Spatial Reference:
102100

Single Fused Map Cache: true

Capabilities: Map,TilesOnly

Tile Info:
Initial Extent:
Full Extent:
Min Scale: 4622324.434309
Max Scale: 72223.819286

Min LOD: 7
Max LOD: 13

Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG

Export Tiles Allowed: false
Max Export Tiles Count: 100000

Document Info: