Services Directory Login

Legend (basemap_stadsplan_v5)Huisnummers (1)
Straatnamen (2)
Straatnamen_10k (3)
Straat_GRB_niet_antwerpen (4)
Districten (5)
Gemeenten (6)
districten (8)
Wegen (9)
Bedrijvenzone (10)
Luchthaven (11)
Groenzone (12)
Water (13)
Stedelijke zone (14)
districten (16)
Wegen (17)
Brug (18)
Wegzone (19)
Spoorzone (20)
Bedrijvenzone (21)
Luchthaven (22)
Groenzone (23)
Water (24)
Stedelijke zone (25)
districten (27)
Wegen (28)
Brug (29)
Wegzone (30)
Spoorzone (31)
Bedrijvenzone (32)
Luchthaven (33)
Pleinen (34)
Groenzone (35)
Water (36)
Stedelijke zone (37)
Gebouwen (39)
Verdieping (40)
Brug (41)
Wegzone (42)
Spoorzone (43)
Bedrijvenzone (44)
Luchthaven (45)
Overige openbare ruimte (46)
Groenzone (47)
Water (48)
Stedelijke zone (49)
Wegopdeling (51)
Hoofdgebouwen (52)
Bijgebouwen (53)
Verdieping (54)
Brug (55)
Wegzone (56)
Spoorzone (57)
Bedrijvenzone (58)
Luchthaven (59)
Overige openbare ruimte (60)
Groenzone (61)
Water (62)
Stedelijke zone (63)
stad (64)
hoofd_weg_OSM_STREETS (66)
secundaire_weg_GRB_WVB (67)
andere wegen
autosnelweg
WATER_GRB_WTZ (68)
OSM_LANDUSE (69)
FUSIEGEMEENTEN (70)