Services Directory Login

Legend (basemap_stadsplan_v5)Huisnummers (1)
Kaainummer (2)
Straatnamen (3)
Straatnamen_10k (4)
Waterloop (5)
Straat_GRB_niet_antwerpen (6)
Districten (7)
Gemeenten (8)
Wijken (9)
districten (11)
Wegen (12)
Bedrijvenzone (13)
Luchthaven (14)
Groenzone (15)
Water (16)
Stedelijke zone (17)
districten (19)
Wegen (20)
snelweg
N-weg
Brug (21)
Wegzone (22)
Spoorzone (23)
Bedrijvenzone (24)
Luchthaven (25)
Groenzone (26)
Water (27)
Stedelijke zone (28)
districten (30)
Wegen (31)
snelweg
N-weg
Wijken (32)
Brug (33)
Wegzone (34)
Spoorzone (35)
Bedrijvenzone (36)
Luchthaven (37)
Pleinen (38)
Groenzone (39)
Water (40)
Stedelijke zone (41)
districten (43)
Wegen (44)
snelweg
N-weg
Spoorrail (45)
Tramlijnen (46)
Gebouwen (47)
Verdieping (48)
Brug (49)
Wegzone (50)
Spoorzone (51)
Bedrijvenzone (52)
Luchthaven (53)
Overige openbare ruimte (54)
Groenzone (55)
Water (56)
Stedelijke zone (57)
boom (59)
districten (60)
Wegopdeling (61)
Longitudiale weginrichting (62)
Hoofdgebouwen (63)
Bijgebouwen (64)
Verdieping (65)
Spoorrail (66)
Tramlijnen (67)
Brug (68)
groenvlak (69)
Categorie onbepaald
ondergrondse wortelruimte bomen
Onbegroeid, onverhard vlak
Boomkader
Kruidige beplanting
Bos
Haag
Houtige beplanting
Gras
Pad
Water
Wegzone (70)
Spoorzone (71)
Bedrijvenzone (72)
Luchthaven (73)
Overige openbare ruimte (74)
Groenzone (75)
Water (76)
Stedelijke zone (77)
stad (78)
hoofd_weg_OSM_STREETS (80)
secundaire_weg_GRB_WVB (81)
andere wegen
autosnelweg
WATER_GRB_WTZ (82)
OSM_LANDUSE (83)
FUSIEGEMEENTEN (84)