Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 9,
 "name" : "Wijken",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Samenvatting:\n\nWijkniveau dat gebruikt wordt voor de analyse van omgevingsinformatie. Dit wijkniveau is een niveau tussen districten en statistische sectoren. Iedere wijk is een verzameling van statistische sectoren. Bij de samenstelling werd zoveel mogelijk afgestemd met de wijken van het stedelijk wijkoverleg. \n\nDoel:\n\nWijkniveau dat gebruikt wordt voor de analyse van omgevinsinformatie. \n\nAanmaak:\n\nDe wijkindeling is gebaseerd op statistische sectoren \n",
 "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
 "copyrightText" : "BZ/SSO/GIS",
 "parentLayer" : {
  "id" : 0,
  "name" : "labels"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 30000,
 "maxScale" : 10001,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSFS",
    "style" : "esriSFSSolid",
    "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
    "outline" : {
     "type" : "esriSLS",
     "style" : "esriSLSSolid",
     "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
     "width" : 0.75
    }
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : [ {
   "labelPlacement" : "esriServerPolygonPlacementAlwaysHorizontal",
   "where" : null,
   "labelExpression" : "[wijknaam]",
   "useCodedValues" : true,
   "symbol" : {
    "type" : "esriTS",
    "color" : [ 137, 137, 68, 255 ],
    "backgroundColor" : null,
    "borderLineColor" : null,
    "borderLineSize" : null,
    "verticalAlignment" : "bottom",
    "horizontalAlignment" : "center",
    "rightToLeft" : false,
    "angle" : 0,
    "xoffset" : 0,
    "yoffset" : 0,
    "kerning" : true,
    "haloColor" : null,
    "haloSize" : null,
    "font" : {
     "family" : "SunAntwerpenCd Bold",
     "size" : 9,
     "style" : "normal",
     "weight" : "normal",
     "decoration" : "none"
    }
   },
   "minScale" : 0,
   "maxScale" : 0
  } ]
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 472373.14737135614,
  "ymin" : 6646672.453074399,
  "xmax" : 500752.8874610232,
  "ymax" : 6688372.901080224,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "wijknaam",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "wijknaam",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "wijknaam",
  "length" : 60,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "wijkcode",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "wijkcode",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "shape",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "ObjectID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "shape_Length",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape_Area",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "shape_Area",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_shape",
  "fields" : "shape",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : true,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 }
}