Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 84,
 "name" : "FUSIEGEMEENTEN",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als referentie inzake de afgrenzingen van Vlaamse gemeenten voor het GIS-Vlaanderen. De ligging van de gemeentegrenzen is afgeleid van informatie van KADSCAN, de gescande en gegeorefereerde kadastrale perceelsplannen. Verder is ook informatie van officiƫle bronnen toegevoegd, o.a. in het staatsblad gepubliceerde grenswijzigingen. Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen omvat Vlaamse gemeenten, arrondissementen, provincies en het Vlaams Gewest. Het is een \"voorlopig referentiebestand\" in afwachting van het ter beschikking komen van een definitief referentiebestand dat in samenwerking met nationale instellingen (NGI, NIS, AKRED) wordt opgesteld.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
 "copyrightText" : "",
 "parentLayer" : {
  "id" : 79,
  "name" : "A_Stadsplan_grijs"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSFS",
    "style" : "esriSFSSolid",
    "color" : [ 239, 239, 239, 255 ],
    "outline" : {
     "type" : "esriSLS",
     "style" : "esriSLSSolid",
     "color" : [ 255, 255, 255, 255 ],
     "width" : 0.4
    }
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 281154.3281136077,
  "ymin" : 6563844.440516835,
  "xmax" : 660839.520522607,
  "ymax" : 6711257.189784851,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "NAAM",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OIDN",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "OIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "UIDN",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "UIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "GEOMID",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "GEOMID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "GEOMDAT",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "GEOMDAT",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "TERRID",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "TERRID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "TERRDATINW",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "TERRDATINW",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "NAAM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "NAAM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "NISCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "NISCODE",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "EUCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "EUCODE",
  "length" : 12,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OPPERVL",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "OPPERVL",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LENGTE",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LENGTE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Area",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Area",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 },
 "dateFieldsTimeReference" : null
}