Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 82,
 "name" : "WATER_GRB_WTZ",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop allegebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRBbevat enkel geografische en kenmerkende informatievan goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en hun inrichting, waterlopen en het wegennetwerk.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
 "copyrightText" : "AGIV",
 "parentLayer" : {
  "id" : 79,
  "name" : "A_Stadsplan_grijs"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSFS",
    "style" : "esriSFSSolid",
    "color" : [ 204, 204, 204, 255 ],
    "outline" : {
     "type" : "esriSLS",
     "style" : "esriSLSSolid",
     "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
     "width" : 0.4
    }
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 453015.6747869356,
  "ymin" : 6630896.383022198,
  "xmax" : 561393.2689829387,
  "ymax" : 6708193.654066236,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "NAAM",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "UIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "UIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "OIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "VHAG",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "VHAG",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "NAAM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "NAAM",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OPNDATUM",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "OPNDATUM",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OPPERVL",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "OPPERVL",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LENGTE",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LENGTE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Area",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Area",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 },
 "dateFieldsTimeReference" : null
}