Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 81,
 "name" : "secundaire_weg_GRB_WVB",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dientals topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop allegebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRBbevat enkel geografische en kenmerkende informatievan goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en huninrichting, waterlopen en het wegennetwerk.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolyline",
 "copyrightText" : "AGIV",
 "parentLayer" : {
  "id" : 79,
  "name" : "A_Stadsplan_grijs"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 75000,
 "maxScale" : 1,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "uniqueValue",
   "field1" : "LBLMORF",
   "field2" : null,
   "field3" : null,
   "fieldDelimiter" : ", ",
   "defaultSymbol" : {
    "type" : "esriSLS",
    "style" : "esriSLSSolid",
    "color" : [ 255, 255, 255, 255 ],
    "width" : 0.3
   },
   "defaultLabel" : "andere wegen",
   "uniqueValueInfos" : [ {
    "symbol" : {
     "type" : "esriSLS",
     "style" : "esriSLSSolid",
     "color" : [ 255, 255, 255, 255 ],
     "width" : 2
    },
    "value" : "autosnelweg",
    "label" : "autosnelweg",
    "description" : ""
   } ]
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 452234.95614233747,
  "ymin" : 6635841.470548504,
  "xmax" : 560908.1248881676,
  "ymax" : 6702788.508092927,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "LSTRNM",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "UIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "UIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "OIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LSTRNMID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LSTRNMID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LSTRNM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LSTRNM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LNISCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LNISCODE",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LGEMEENTE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LGEMEENTE",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RSTRNMID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "RSTRNMID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RSTRNM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "RSTRNM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RNISCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "RNISCODE",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RGEMEENTE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "RGEMEENTE",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "WEGNUMMER",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "WEGNUMMER",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "MORF",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "MORF",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LBLMORF",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LBLMORF",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "VERH",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "VERH",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LBLVERH",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LBLVERH",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OPNDATUM",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "OPNDATUM",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LENGTE",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LENGTE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 },
 "dateFieldsTimeReference" : null
}