Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 77,
 "name" : "Stedelijke zone",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Samenvatting:Begrenzing van het grondgebied van de stad Antwerpen (grootschalig). Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:De stadsgrens werd bepaald op basis van de Kadscan bestanden en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart. ",
 "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
 "copyrightText" : "Digipolis Antwerpen",
 "parentLayer" : {
  "id" : 58,
  "name" : "2k"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSFS",
    "style" : "esriSFSSolid",
    "color" : [ 237, 237, 237, 255 ],
    "outline" : {
     "type" : "esriSLS",
     "style" : "esriSLSSolid",
     "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
     "width" : 0.4
    }
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 469382.07303079875,
  "ymin" : 6646667.997616378,
  "xmax" : 500752.8874610232,
  "ymax" : 6688372.898193331,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "naam",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "naam",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "naam",
  "length" : 10,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "niscode",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "niscode",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "shape",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "ObjectID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "shape_Length",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape_Area",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "shape_Area",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_shape",
  "fields" : "shape",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "effectiveMinScale" : 2000,
 "effectiveMaxScale" : 1,
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 }
}