Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 6,
 "name" : "Straat_GRB_niet_antwerpen",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dientals topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop allegebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRBbevat enkel geografische en kenmerkende informatievan goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en huninrichting, waterlopen en het wegennetwerk.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolyline",
 "copyrightText" : "AGIV",
 "parentLayer" : {
  "id" : 0,
  "name" : "labels"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 75000,
 "maxScale" : 1,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSLS",
    "style" : "esriSLSSolid",
    "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
    "width" : 1
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : [ {
   "labelPlacement" : "esriServerLinePlacementCenterAlong",
   "where" : "LSTRNM <> 'ng'",
   "labelExpression" : "[LSTRNM]",
   "useCodedValues" : true,
   "symbol" : {
    "type" : "esriTS",
    "color" : [ 78, 78, 78, 255 ],
    "backgroundColor" : null,
    "borderLineColor" : null,
    "borderLineSize" : null,
    "verticalAlignment" : "bottom",
    "horizontalAlignment" : "left",
    "rightToLeft" : false,
    "angle" : 0,
    "xoffset" : 0,
    "yoffset" : 0,
    "kerning" : true,
    "haloColor" : null,
    "haloSize" : null,
    "font" : {
     "family" : "SunAntwerpen Bold",
     "size" : 11,
     "style" : "normal",
     "weight" : "normal",
     "decoration" : "none"
    }
   },
   "minScale" : 10000,
   "maxScale" : 1
  } ]
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 452234.95614233747,
  "ymin" : 6635841.470548504,
  "xmax" : 560908.1248881676,
  "ymax" : 6702788.508092927,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "LSTRNM",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "UIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "UIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "OIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LSTRNMID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LSTRNMID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LSTRNM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LSTRNM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LNISCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LNISCODE",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LGEMEENTE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LGEMEENTE",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RSTRNMID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "RSTRNMID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RSTRNM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "RSTRNM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RNISCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "RNISCODE",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "RGEMEENTE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "RGEMEENTE",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "WEGNUMMER",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "WEGNUMMER",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "MORF",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "MORF",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LBLMORF",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LBLMORF",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "VERH",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "VERH",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LBLVERH",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LBLVERH",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OPNDATUM",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "OPNDATUM",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LENGTE",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LENGTE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : true,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 },
 "dateFieldsTimeReference" : null
}