Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 67,
 "name" : "Tramlijnen",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Openbaar vervoer: localisatie van de tramlijnen. Per lijn wordt aangegeven over welke tramverbinding het gaat en volgens welke richting deze tram rijdt.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolyline",
 "copyrightText" : "De Lijn",
 "parentLayer" : {
  "id" : 58,
  "name" : "2k"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSLS",
    "style" : "esriSLSSolid",
    "color" : [ 204, 204, 204, 255 ],
    "width" : 10
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 286341.5336063594,
  "ymin" : 6619540.326289508,
  "xmax" : 502484.8382592542,
  "ymax" : 6682915.188367306,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "Lijnnummer",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Lijn_ID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "Lijn_ID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Lijnnummer",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Lijnnummer",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Lijnnaam",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Lijnnaam",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Richting",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Richting",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Voertuig",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Voertuig",
  "length" : 64,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Lengte",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "Lengte",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Begindatum",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "Begindatum",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "GISID",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "GISID",
  "length" : 50,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Variant",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "Variant",
  "length" : 9,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LIJNKLEUR",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LIJNKLEUR",
  "length" : 6,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "effectiveMinScale" : 2000,
 "effectiveMaxScale" : 1,
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 },
 "dateFieldsTimeReference" : null
}