Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 62,
 "name" : "Longitudiale weginrichting",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dientals topografische referentie voor Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop allegebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRBbevat enkel geografische en kenmerkende informatievan goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, kavels, wegen en huninrichting, waterlopen en het wegennetwerk.",
 "geometryType" : "esriGeometryPolyline",
 "copyrightText" : "AGIV",
 "parentLayer" : {
  "id" : 58,
  "name" : "2k"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSLS",
    "style" : "esriSLSSolid",
    "color" : [ 215, 215, 215, 255 ],
    "width" : 1
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 453820.5402147283,
  "ymin" : 6636458.315511539,
  "xmax" : 558651.3742063482,
  "ymax" : 6701970.250882935,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "LBLTYPE",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "UIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "UIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OIDN",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "OIDN",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "TYPE",
  "type" : "esriFieldTypeSmallInteger",
  "alias" : "TYPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LBLTYPE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "LBLTYPE",
  "length" : 32,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OPNDATUM",
  "type" : "esriFieldTypeDate",
  "alias" : "OPNDATUM",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "LENGTE",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "LENGTE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "SHAPE_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "SHAPE_Length",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_SHAPE",
  "fields" : "SHAPE",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "effectiveMinScale" : 2000,
 "effectiveMaxScale" : 1,
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 },
 "dateFieldsTimeReference" : null
}