Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 24,
 "name" : "Bedrijvenzone",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Samenvatting:Inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaams Gewest. Aan deze laag wordt door het Agentschap Ondernemen informatie gerelateerd inzake het al dan niet gebruik (incl. het type gebruik) en inzake het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Met gebruikspercelen wordt bedoeld de visueel waarneembare (al dan niet bebouwde) kavel, die uit een deel of uit meerdere kadastrale percelen kan bestaan. Doel:1) Inventarisatie in functie van ruimtebalans en behoefteramingen conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 2) Opbouw van promotie-instrument voor begeleiding van potentiƫle investeerders en (her)lokaliserende bedrijven. Aanmaak:Gewestplan ",
 "geometryType" : "esriGeometryPolygon",
 "copyrightText" : "Agentschap Ondernemen",
 "parentLayer" : {
  "id" : 18,
  "name" : "75k"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 0,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSFS",
    "style" : "esriSFSSolid",
    "color" : [ 235, 235, 235, 255 ],
    "outline" : {
     "type" : "esriSLS",
     "style" : "esriSLSSolid",
     "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
     "width" : 0.4
    }
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : null
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 472549.88938164647,
  "ymin" : 6647407.60303954,
  "xmax" : 499457.32416982483,
  "ymax" : 6687838.745364198,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "hoofdcode",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "hoofdcode",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "hoofdcode",
  "length" : 4,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "grondkleur",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "grondkleur",
  "length" : 4,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "overdruk",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "overdruk",
  "length" : 4,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "extra",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "extra",
  "length" : 4,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "bvr",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "bvr",
  "length" : 8,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "bijl",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "bijl",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "gpnr",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "gpnr",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "bsplcd",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "bsplcd",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "lb",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "lb",
  "length" : 3,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "opm",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "opm",
  "length" : 60,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "tercode",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "tercode",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "shape",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "ObjectID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape_Length",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "shape_Length",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "shape_Area",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "shape_Area",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_shape",
  "fields" : "shape",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : false,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "effectiveMinScale" : 75000,
 "effectiveMaxScale" : 30001,
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 }
}