Services Directory Login
{
 "currentVersion" : 10.81,
 "id" : 1,
 "name" : "Huisnummers",
 "type" : "Feature Layer",
 "description" : "Het bestand bevat de huisnummers in Vlaanderen en hun positie. De posities zijn centroïdes van kadastrale percelen, het administratieve percelen en gebouwen volgens het GRB waaraan een huisnummer gekoppeld is. Ook de straatnamen in België zitten in het bestand, inclusief een verwijzing naar de wegen waarop ze slaan voor Vlaanderen en Brussel.",
 "geometryType" : "esriGeometryPoint",
 "copyrightText" : "AGIV",
 "parentLayer" : {
  "id" : 0,
  "name" : "labels"
 },
 "subLayers" : [ ],
 "minScale" : 2000,
 "maxScale" : 0,
 "drawingInfo" : {
  "renderer" : {
   "type" : "simple",
   "symbol" : {
    "type" : "esriSMS",
    "style" : "esriSMSCircle",
    "color" : [ 0, 0, 0, 0 ],
    "size" : 4,
    "angle" : 0,
    "xoffset" : 0,
    "yoffset" : 0,
    "outline" : {
     "color" : [ 0, 0, 0, 255 ],
     "width" : 1
    }
   },
   "label" : "",
   "description" : ""
  },
  "transparency" : 0,
  "labelingInfo" : [ {
   "labelPlacement" : "esriServerPointLabelPlacementCenterCenter",
   "where" : null,
   "labelExpression" : "[HNRLABEL]",
   "useCodedValues" : true,
   "symbol" : {
    "type" : "esriTS",
    "color" : [ 104, 104, 104, 255 ],
    "backgroundColor" : null,
    "borderLineColor" : null,
    "borderLineSize" : null,
    "verticalAlignment" : "bottom",
    "horizontalAlignment" : "center",
    "rightToLeft" : false,
    "angle" : 0,
    "xoffset" : 0,
    "yoffset" : 0,
    "kerning" : true,
    "haloColor" : null,
    "haloSize" : null,
    "font" : {
     "family" : "SunAntwerpen Bold",
     "size" : 8,
     "style" : "normal",
     "weight" : "normal",
     "decoration" : "none"
    }
   },
   "minScale" : 0,
   "maxScale" : 0
  } ]
 },
 "defaultVisibility" : true,
 "extent" : {
  "xmin" : 282597.6214702093,
  "ymin" : 6564328.461184152,
  "xmax" : 659364.4972083396,
  "ymax" : 6711195.793492612,
  "spatialReference" : {
   "wkid" : 102100,
   "latestWkid" : 3857
  }
 },
 "hasAttachments" : false,
 "htmlPopupType" : "esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText",
 "displayField" : "STRAATNM",
 "typeIdField" : null,
 "fields" : [ {
  "name" : "OBJECTID",
  "type" : "esriFieldTypeOID",
  "alias" : "OBJECTID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "ID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "ID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "STRAATNMID",
  "type" : "esriFieldTypeDouble",
  "alias" : "STRAATNMID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "STRAATNM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "STRAATNM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "HUISNR",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "HUISNR",
  "length" : 11,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "APPTNR",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "APPTNR",
  "length" : 11,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "BUSNR",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "BUSNR",
  "length" : 11,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "HNRLABEL",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "HNRLABEL",
  "length" : 23,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "NISCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "NISCODE",
  "length" : 5,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "GEMEENTE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "GEMEENTE",
  "length" : 40,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "POSTCODE",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "POSTCODE",
  "length" : 4,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "HERKOMST",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "HERKOMST",
  "length" : 60,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "Shape",
  "type" : "esriFieldTypeGeometry",
  "alias" : "SHAPE",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "STRAATNAAM",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "STRAATNAAM",
  "length" : 80,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "DISTRICT",
  "type" : "esriFieldTypeString",
  "alias" : "DISTRICT",
  "length" : 50,
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "ADRESPOSITIEID",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "ADRESPOSITIEID",
  "domain" : null
 }, {
  "name" : "CRSADRESID",
  "type" : "esriFieldTypeInteger",
  "alias" : "CRSADRESID",
  "domain" : null
 } ],
 "indexes" : [ {
  "name" : "FDO_OBJECTID",
  "fields" : "OBJECTID",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : true,
  "description" : ""
 }, {
  "name" : "FDO_Shape",
  "fields" : "Shape",
  "isAscending" : true,
  "isUnique" : false,
  "description" : ""
 } ],
 "relationships" : [ ],
 "canModifyLayer" : false,
 "canScaleSymbols" : false,
 "hasLabels" : true,
 "capabilities" : "Map",
 "maxRecordCount" : 1000,
 "supportsStatistics" : true,
 "supportsAdvancedQueries" : true,
 "supportedQueryFormats" : "JSON, AMF, geoJSON",
 "ownershipBasedAccessControlForFeatures" : {
  "allowOthersToQuery" : true
 },
 "advancedQueryCapabilities" : {
  "useStandardizedQueries" : false,
  "supportsStatistics" : true,
  "supportsOrderBy" : true,
  "supportsDistinct" : true,
  "supportsPagination" : true,
  "supportsTrueCurve" : true,
  "supportsReturningQueryExtent" : true,
  "supportsQueryWithDistance" : true
 }
}